DNA  ÚLU A PYLOCHYT

Dno neboli podmet je nejspodnější části úlu.Zepředu nejviditelnější části je česno.Za normálních okolností je česno hlavním vchodem pro včely,které se vracejí zpět do úlu .Musí být řešeno tak,aby včely byly schopny česno v případě nevítaných návštěvníků ubránit. 

Vyrábím dna

   - varoa pro 39 x xxx  pro čtvercové nástavky na 11 r.  (dno je stejné pro tenkostěnné i zateplené nástavky))

                   Optimal  

                   Langstroth

   - plná pro 39 x xxx nástavek čtverec na 11 r.

   -atypická a zakázková výroba dle Vašeho námětu a požadavku

........................................................................................................................................................................................

  PROČ VAROA DNO?

-  pozinkované síto s kovovým rámem- dále jen  pozink

   nebo  provedení se sítem a rámem  z  nerezi - dále jen nerez

 Rám je možné vytáhnout při čistění dna, kočování, snadná diagnostika varoázy, přístup zezadu, //

 Varoa dno se stává při současných veterinárních požadavcích nezbytnou součástí úlu..

 Drátěné (sítované) dno je pro chov včel podstatně vhodnější než dno plné.Včelaři výrazně ulehčuje práci.Nedochází k  

 žádnému plesnivění plástu je-li včelstvo celoročně umístěné na otevřeném drátěném dně.Příprava včelstva ke kočování potřebuje méně času,

 uzavře se jen česno a připevní cestovní popruh.(nemusíme zabezpečovat jiné větrání).Celý úl je spolehlivě odvětrán i v horkých letních dnech

 i když je česno zúženo(při krmení nebo při zamezení loupeže)i při kočování.Umožňuje sledovat spad po celé ploše dna v kteroukoliv

 roční   dobu.Nedochází ke kontaktu včelaře se včelami při vsunutí a vyjmutí zásuvky.Včelař to ocení zvláště v podletí, kdy není snůška,

  včely slídí a jsou dotěrné.V zimním období vyjmutím a vrácením podložky včelstva nerušíme.přes dno lze včely léčit,zejména aerosolem.

 

Jednoduché varroa vysoké dno  sitované     

                39x24   *   Optimál   *   Langstroth

 

     Cena:celkem v provedení pozink 650,-Kč bez DPH   / 786,5 s DPH

     v nerezovém provedení + 100,-Kč bez DPH      /  +121,- s DPH

     Cena:celkem v provedení nerez 750,-Kč bez DPH   /  907,5 s DPH

      

Jednoduché varroa vysoké dno  sitované (462,-Kč/ev + 100,-Kč)
      se stavební závěrou (45,- Kč),
      česnovou vložkou plastovou (17,- Kč), / nově může být nahrazena hliníkovou (30,- Kč) - navýšení ceny o +13,- Kč

      česnovou vložkou kovovou zimní (30,- Kč)
      a zásuvkou na měl (96,- Kč). 

                ----------------------------------------------

                hmotnost 39x24: cca 3,5  kg 
                rozměry: š 455xh xxx x v 134 mm
                --------------------------------------------
       hmotnost:Optimál:cca 4 kgkg 
       rozměry:š 485 x h xxx xv 134 mm
      ---------------------------------------------
       hmotnost:Langstroth: cca 4 kgkg
       rozměry: 465 x XXX x 134 mm
                 Tyto ceny jsou zde bez DPH!!!

 

   

 

Konstrukce

 Dno tvoří dřevěné boční stěny,které jsou spojeny vruty s čelní deskou.Obvodový rám je vzadu uzavřen lištou.Dno se uzavírá dole kovovým rámem se sítem z pozinkovaného (nerzového)pletiva,který se zasouvá do drážek v bocích.Po prvním proletu se rám vytáhne,případné mrtvolkyvčel se spálí,rám se dezinfikuje a zasune zpět.

Leták tvoří šikmá deska z vodovzdorné překližky – nemusí se natírát,odpuzuje vodu.Pro jeho případné zvětšení lze pod něj vložit  desku z vhodného materiálu.Do drážek v bocích se prohnutím vloží česnová vložka plastová nebo se ze šikma na zimu nasune česnová vložka kovová zimní.Vše bez manipulace s nástavky. 4 ks vnitřních bočních kolíku slouží k položení stavební závěry. Stavební uzávěra   zabraňuje stavět včelám pod  touto mřížkou.Zadní dvířka jsou odnímatelná.K rámu dna jsou připevněná otočnými obrtlíky.Pod síto dna se na kluzné lišty zasouvá plastová  zásuvka.Zavírá dno při léčení a usnadňuje monitoring.Dno lze vybavit pylochytem

 

Stavební závěra

 * zamezuje stavbě včelího díla do spodní části dna - podmetu.Vkládá se ze zadu do dna na 4 ks distančních kolíků (nepoužívám jako jiní výrobci   mezerníky,které se mi  v praxi neosvědčily.)

Asi v polovině dubna závěru vložím do dna,aby celý prostor dna nebyl prostavěn všelím dílem.

Koncem června je třeba závěru vytahnout ,aby nebyly zkreslené kontrolní spady varoázy (polovina plochy by zůstala zakrytá dřevem).

Pro snadné zapamatování: začíná stavba =  duben - vložím  / /stavba končí - konec června (opět sejiž blížíme  k zimě ) - vyjmu

      * je zhotovená lepením a sponkováním dřevěných lišt.Dolní lišty jsou zhotoveny z tvrdého dřeva pro maximální pevnost.


 Česnová vložka plastová

 * se po prohnutí vloží do drážek v bocích dna.Slouží k zúžení česna-omezuje vstup včel při slídivosti,hlavně v době krmení.Oddělkům zužuji

 česno vždy.Při  loupeži  se po otočení uzavře vstup do úlu.Uzavírá spolu se zásuvkou dno při léčení fumigaci.Na zimu je plastová

  vložka zaměněná za  kovovou.
   Při přesunu včelstev česnová vložka plastová uzavře včelstvo a česnová vložka kovová  zimní zabrání ev.uvolnění vložky plastové.
 *Je zhotovená z proužku barevného plastu ve kterém je  při jednom kraji vyříznut  vstup pro včely.V případě potřeby lze otvor snadno zvětšit.

  * Volitelné barvy:červená ,modrá,žlutá

  * protože plast na sluníčku křehne tak je ji možné nahradit česnovou vložkou z hliníkového plechu ,použití zůstává stejné,barva - přírodní hliník


 Česnová vložka kovová zimní

  * chrání hrozen zimujících včel před vniknutím hlodavců(myš,rejsek) do úlu.Myší v úle ničí plásty a zneklidňují včelstvo.Na jaře,když vložka

  omezuje  včely,tak se odstraní,případně jí lze opět zaměnit  za česnovou vložku plastovou.Jinak česno zůstává obvykle až do krmení

 otevřené na celou šířku.
  * je vyrobena z pozinkovaného plechu. Tvarované prostřihy nepoškozuji včely a zajistí  včelstvu dostatek vzduchu a potřebný klid.Ze šikma  se vkládá do drážek v bocích dna.


 Zásuvka na měl 

    

* uzavírá dno při léčení,slouží ke sledování přirozeného spadu roztočů, pro zimní odběr měli.Včelař může lehce a bez vyrušování včelstva  zjistit spad roztočů.Přirozený spad je vodítkem úvah o stupni zamoření včelstva.Po provedení ošetření posoudíme účinnost způsobu provedeného  léčení.
Pro letní sledování přirozeného spadu se zásuvka jen zasune a pravidelně(dle možnosti se kontroluje nejlépe po 24 hodinách/ bez vlivu na zkreslení vynášení roztočů varoa  způsobené mravenci,(není-li možno tak  lze 1 x za 3 dny a výsledek dělit počtem dnů=průměrný denní spad).

 Doporučené kontroly jsou v rozmezí asi 14 dnů.
* zásuvku je možno po otevření dna ze zadu vložit šikmo na zadní kolíky.Studený vlhký vzduch je těžší a vlastní váhou je vytlačován z úlu. Dno je potom samočistící.Toto je ideální při zimování oddělku a včelstev která byla zimována jen na 1 nástavku.
 * je z bílého plastu síly 4 mm.Pokrývá celé dno.Vzadu je na plast přišroubována lišta z vodovzdorné prekližky.Pro snadné vytahování je opatřena  úchytkou.Je dobře čistitelná.Pro šeškrábnutí spadlé měli používám širokou sádrokartonářskou špachtlí,práce je potom velmi rychlá.

.*Yásuvku doporučuji vložit do dna začátkem září.Po každé fumigaci spočítáme spad a zásuvku vložíme zpět.V našíem spolku provádíme plošně poslední  léčení  aerosolem.Týden po tomto léčení zásuvku očistíme ,měl se odebere a odevzdá k veterinárnímu vyšetření.

*Nově je  dno upraveno tak,že je možné zásuvkou celé dno uzavřít (púvodní stav)  nebo otočením zásuvky vznikne mezi sítem v rámu a zásuvkou mezera - ,,letní větrání"

*Po neblahé zkušenosti s morem včelího plodu zásuvku dezinfikuji savem s louhem před vložením na odběr měli k vyšetření vzorku.

 

 

..................................................................................................................................................................................

      PROČ PLNÉ DNO?


       Plné dno je cenovou alternativou sítovaného dna. Jediným argumentem pro používaní(mimo cenu)by mohlo být ,že pod tímto dnem při

       včelaření ve včelíně není nutno uklízet,vše si včely s dobrým čistícím pudem vynesou.Je to však z hygienických důvodů správná úvaha?
       Není vhodné pro kočování - musí se zajistit dostatečný přívod vzduchu.Celý úl je hůře větrán,což může zvyšovat rojovou náladu. Práce spojené 

       s odběrem vzorku a s letním monitoringem je náročnější a je v kontaktu se včelami.

 

 Jednoduché vysoké dno plné

   
      Cena:celkem 470,-Kč bez DPH  /  568,7 s DPH
      Jednoduché vysoké dno plné (338,-Kč)
       se stavební závěrou (45,- Kč),
       česnovou vložkou plastovou (17,- Kč),
/  nově může být nahrazena hliníkovou (30,- Kč) - navýšení ceny o +13,- Kč
       česnovou vložkou kovovou zimní (30,- Kč)
       a podložkou pro měl (40,- Kč).
       hmotnost: xxx kg  ???
       rozměry: 455 x XXX x 109mm
     
       Tyto  ceny jsou zde bez DPH !

 

   Konstrukce

     Dno  tvoří dřevěné boční stěny,které jsou spojeny vruty s čelní deskou.Obvodový  rám je vzadu uzavřen lištou.Dno je zespodu uzavřeno

     deskou z vodovzdorné foliované překližky,která je protažena před rám dna a tvoří tak zároveň leták.Ten je v tomto případě vodorovný.
     Do drážek v bocích se prohnutím vloží česnová vložka plastová nebo se šikmo na zimu vloží česnová vložka  kovová  zimní.Vše bez

     manipulace s nástavky. 4 ks vnitřních bočních kolíku slouží k položení stavební závěry.Zadní dvířka jsou odnímatelná.K rámu dna

     jsou připevněná otočnými obrtlíky.V dvířkách jsou odvrtány 2 otvory,které jsou překryty kovovým  sítem.Po celý rok jsou otevřené,

     jen na fumigacia při aplikaci formidolu  se uzavřou přiloženými zátkami.Slouží k odvětrání dna.Dno je potom sušší a nedochází 

     k plesnivění rámku.Do dna se zasouvá plastová podložka na odběr měli.Do tohoto dna nedoporučuji  pylochyt z hygienických dúvodů.

     Stavební závěra            

      viz výše

      Česnová vložka plastová

       viz výše

      Česnová vložka kovová zimní

     viz výše

   Podložka na měl

  * slouží pro odběr vzorku měli.Pro letní sledování varoázy je nutné používat zdvojené podložky.Tmavá samička roztoče varroa je na bílé podložce  dobře viditelná.
 * je zhotovena z bílého plastu síly 0,5- 1 mm.Pokrývá celou sledovanou plochu dna.Je dobře čistitelná. Pro šeškrábnutí spadlé měli používám širokou sádrokartonářskou špachtlí,práce je potom velmi rychlá.

 

Pylochyt vnitřní

Pro varoa dna jsem vyvinul   na základě dobrých rad  ing. D. Titěry a přítele Milana Motyky pylochyt pro odběr rouskovaného pylu.Zvolil jsem řešení vnitřního pylochytu,který nemění vzhled úlu(orientace včel).

Vlastní práce s pylochytem je velmi snadná,není třeba při nasazování pylochytu překládat nástavky.
Po otevření dna - ze zadu - se na kolíky,kde je normálně v sezóně stavební závěra.vloží vlastní pylochytová mřížka-celoplošná plastová deska s otvory.Na vysouvací kovový rámek s varoa sítem  se vloží bednička s pozinkovaným  pletivem a pylochytovou zásuvkou.Včely po průlezu pylochytovou mřížkou ztratí pyl,který propadne  pozinkovaným sítem.do zásuvky .V ní je pyl jímán na  jemné síťované tkanině.Celé dno je provětrané,pyl neplesniví.Celý odběr pylu potom spočívá ve vyprazdňování zásuvky.
Tento druh pylochytu je velmi vhodný pro menší a drobné včelaře.Nedoporučuji  ho do plného dna!

Cena:celkem 500,-Kč bez DPH /  605,- s DPH


.................................................................................................................................................

     Atypická a zakázková výroba den:

      -dle možnosti zhotovuji i atypické dna například pro dělené nástavky k tvorbě oddělku a pro chov matek,jiné rozměrové modifikace plných

       a varoa den.Z kapacitních důvodů příjem objednávek jen  na období září až leden.Kalkulace cen individuální.

 

 

 

 

 

Kontakt

Avos-vyrobce

avos.vyrobce@seznam.cz

Antonín Váhala
Mštěnovice 29
Valašské Meziříčí
75701


604 549 316

Vyhledávání

Nový katalog

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Nový katalog

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode